Rizikové kácení stromů - Šimon

Rizikové kácení stromů


Vlastníků motorové pily je mnoho, avšak pokácet nebo prořezat strom, byť jen se zdánlivě malým stupněm rizika, vyžaduje profesionální přístup. Je to práce náročná jak na čas, fyzickou kondici a množství zkušeností, tak na techniku a speciální stromolezecké a horolezecké vybavení.
Svěříte-li rizikové kácení či ošetřování stromů profesionálům, předejdete škodám na majetku nebo dokonce lidském zdraví.
Avšak bylo by chybou řešit pouze majetek a bezpečnost. Dalším, ne méně významným aspektem je posouzení stavu stromů a vhodné rozhodnutí o metodách a rozsahu ošetření či kácení. Nejde zdaleka jen o to, jak bude ošetřená lokalita vypadat po našem odjezdu, či na konci volebního období, toho kterého zastupitelstva. V sázce je často daleká budoucnost místa nebo oblasti.
Naši arboristi Vám poradí a poskytnou bezplatné konzultace. Nejsou pouze pracovní síly lezoucí po stomech. Arboristika je pro nás životním stylem. Vedle množství profesních znalostí máme dlouhodobé zkušenosti nabyté prostě tím, že v krajině žijeme. Při veškerém - ať už služebním či soukromém cestování prohlížíme stromy a zeleň ošetřenou námi i našimi kolegy. Neustále se rozvíjíme sledováním a hodnocením výsledků i důsledků arboristické práce. Jen s takovým přístupem spolu s námi zabráníte nezvratné devastaci krajiny či městského prostředí, jež bez dobré zeleně přestávají být místem ke kvalitnímu žití.