Rizikové kácení stromů - Šimon

Rizikové kácení stromů – Šimon,
prořez stromů, kácení dřevin


Společnost Šimon - Rizikové kácení stromů zajišťuje kácení a prořezávání stromů. Pro rizikové kácení stromů používáme především lanovou techniku, při které je stromolezec jištěn k ošetřovanému nebo kácenému stromu. Kácená dřevní hmota je při takovémto postupu zachycována pomocí lana a poté bezpečně spouštěna na vyhrazené místo. Lze tak prořezat dřevinu nebo zcela pokácet strom, který by při klasickém kácení poškodil střechu domu, elektrické vedení, plot, kulturní památku nebo jinou nemovitost. Při rizikovém kácení většího rozsahu, například stromořadí, které zasahuje do trolejového vedení, nasazujeme těžkou techniku v podobě vysokozdvižných plošin a jeřábů.