Rizikové kácení stromů - Šimon

Kácení stromů – Povolení


Kdy musíte žádat o povolení:
V případě, že obvod stromu ve výšce 130 cm nad povrchem
přesáhl 80 cm.
Kam žádost o pokácení stromu podat:
K místně příslušnému obecnímu / městskému úřadu.
Možnost odvolání u Krajského úřadu (odbor životního prostředí a zemědělství).
Kdo může žádost podat:
Vlastník pozemku.
Nájemce pozemku se souhlasem vlastníka pozemku (vyjádřený podpisem na formuláři žádosti).
Třetí osoba pověřená plnou mocí vlastníka pozemku.
Přílohy žádosti:
Výpis z katastru nemovitostí.
Situační nákres umístění dřevin.
Můžete přiložit fotodokumentaci.
Kdy žádost nepotřebujete:
V případě, že obvod stromu ve výšce 130 cm nad povrchem
nedosahuje 80 cm.
Právní předpisy:
Zákon č. 114/1992 Sb.
Vyhláška č. 395/1992 Sb.